Gegevens van uwDak

De lengte van uw dak is de afstand gemeten tussen dakgoot en de nok. Bij een platdak is dit de afstand van de zuidkant naar Noordkant.
TIP: de meeste dakpannen hebben een breedte van 20 cm en een hoogte van 30cm. door het tellen van de dakpannen kunt u een ruwe schatting maken van de lengte en breedte.

mtr
De breedte is de horizontale afstand gemeten langs de dakgoot. Voor een vlakdak geldt dat dit de afstand van de oostkant naar de westkant.
TIP: de meeste dakpannen hebben een breedte van 20 cm en een hoogte van 30cm. door het tellen van de dakpannen kunt u een ruwe schatting maken van de lengte en breedte.

mtr
Kies hier de helling van uw dak.
TIP: De meeste daken hebben een hellingshoek tussen de 40 en 50 graden


Maakr hier uw keuze aan welke windrichting uw dakkant grenst waarop de panelen worden geplaatst.

Wilt u niet uw hele dak benutten? vul dan hier uw gewenste aantal panelen in.

Standaard worden de panelen portrait oftewel staand geplaatst. Echter de panelen kunnen ook landscape oftewel liggend geplaatst worden.